YBWEB01
Filtrele

Sana uygun iş fırsatlarını kaçırmamak için

bu aramayı kaydedebilir, yeni ilan çıktığında e-postandan takip edebilirsin.

Sana uygun iş fırsatlarını kaçırmamak için

bu aramayı kaydedebilir, yeni ilan çıktığında e-postandan takip edebilirsin.
Şu an aranılan kriterlerle eşleşen ilan bulunamamıştır!
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. İş İlanları

Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.

Firmayı Takip et Firma Web Sitesi

<p><font face="Arial"><font size="2"> <br /> İş Tanımı<br /> <br /> Yaysat A.Ş. Dağıtım, pazarlama ve planlama işlevlerini bir arada y&uuml;r&uuml;tmektedir.<br /> <br /> Dağıtım; bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n bir merkezden &ccedil;eşitli yerlere g&ouml;nderilmesi işidir.<br /> <br /> Yayın dağıtımı ise; basım s&uuml;reci tamamlanan ve belli bir merkezde toplanıp ayrıştırılan yayınların, istedikleri yerde ve zamanda ulaştırılması, doğru yerlerde, doğru zamanlarda, doğru sayılarda ve g&ouml;r&uuml;l&uuml;r durumda satışa hazır olarak bulundurulmasıdır.<br /> <br /> Dağıtım işlemi tek başına, bir malın bir yerden alınıp bir başka noktaya fiil&icirc; olarak g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmesi işlemi değildir. Dağıtım; pazarlama, satış aktiviteleri ve m&acirc;li işlemlerin bir b&uuml;t&uuml;n&uuml;d&uuml;r.<br /> <br /> Yazılı basın &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml;n satılabilirliği; yayının, &uuml;lkenin her yerinde pazarlanması ve dağıtılması ile yakından ilgilidir.<br /> <br /> Pazarlama; &quot;bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetiştirilmesini, piyasa ihtiya&ccedil;larını tespit etme ve karşılamayı i&ccedil;eren etkinlik b&uuml;t&uuml;n&uuml;&quot; olarak tanımlanmaktadır.<br /> <br /> Yayın pazarlaması ise, baskısı tamamlanmış s&uuml;reli (gazete, dergi, &uuml;r&uuml;n gibi) veya s&uuml;resiz (kitap, almanak vb.) yayınların, okur isteklerini de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak; <br /> a) &Uuml;lke geneline dağıtımın yapılması, <br /> b) Satışı arttırıcı eylemlerin ger&ccedil;ekleştirilmesi, <br /> c) Piyasa isteklerinin belirlenmesi, <br /> d) Satılmayan &uuml;r&uuml;nlerin toplanmasını i&ccedil;eren bir s&uuml;re&ccedil;tir. <br /> Pazarlama; doğru &uuml;r&uuml;n&uuml;n, doğru şekilde, doğru y&ouml;nde, doğru zamanda ve doğru yerde sunulmasını i&ccedil;eren karma bir yapıya sahiptir. Bu pazarlama karması, basılı iletişim ara&ccedil;larını oluşturan gazete, dergi, kitap ve &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in de aynen ge&ccedil;erlidir.<br /> <br /> Yaysat A.Ş. okuyucuna hizmet verirken, dağıtım işlevlerinin yanında, yayın pazarlama işlevlerini de yerine getirmektedir. Pazarlamanın b&uuml;y&uuml;k oranda eksiksiz ger&ccedil;ekleştirilmesi, planlama fakt&ouml;rlerinin d&uuml;zg&uuml;n olarak yapılması sonucunda elde edilir.<br /> <br /> Tarih&ccedil;e <br /> YAYIN DAĞITIMININ TARİH&Ccedil;ESİ<br /> <br /> İlk &ccedil;ağlarda Roma'da duvar gazeteleri (fırınlanmış kil tabletler) ile başlayan basın hareketleri XV. y&uuml;zyılda matbaanın Gutenberg tarafından icat edilmesi ile hızlı bir yol alma s&uuml;recine girmiştir. &Ccedil;ağdaş olarak yayınlanan ilk gazete, 1605'te Anvers'de Fransızca ve Flaman dillerinde, 1609'da Strasbourg'da Alman dilinde yayınlanmıştır.<br /> <br /> İlk gazetelerin birka&ccedil; y&uuml;z adet basılmasına karşın, gelişen basım teknikleri ve dağıtım olanaklarıyla birlikte baskı sayıları milyonları bulmuştur.<br /> <br /> XX. y&uuml;zyıl basını, iletişimin en son etkinliklerinden yararlanan ve hızla hedef kitlesine ulaşabilen bir noktaya gelmiştir.<br /> <br /> T&Uuml;RKİYE'DE İLK GAZETELER VE DAĞITIMLARI<br /> <br /> İlk T&uuml;rk&ccedil;e gazete, devlet y&ouml;netiminde 1831'de &ccedil;ıkarılan Takvim-i Veka&icirc;'dir. &Ouml;zel sekt&ouml;r tarafından &ccedil;ıkarılan ilk T&uuml;rk&ccedil;e gazete ise Terc&uuml;man-ı Ahval' dir. (21 Ekim 1860)<br /> <br /> 1831 yılında yayınlanan Takvim-i Veka&icirc;, 250 adet basılmaktaydı. Sadece devlet b&uuml;y&uuml;klerine, bilim adamlarına, y&uuml;ksek rutbeli memurlara, taşradaki y&ouml;neticilere ve el&ccedil;iliklere g&ouml;nderilmekteydi. Takvim-i Veka&icirc;'den sonra 1840'ta &ccedil;ıkan Ceride-i Havadis ve 1860'ta &ccedil;ıkan Terc&uuml;man-ı Ahval'de gazete baskı sayısı birka&ccedil; bin adetle sınırlı kalmıştır.<br /> <br /> 1862'de ise basılan gazeteler, &uuml;cretli &ccedil;alışan personel tarafından belli yerlere g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;p bırakılmakta ve okuyucular bu noktalardan gazeteleri sağlamaktaydılar.<br /> <br /> &Uuml;lkemizde 19. y&uuml;zyılın ilk yarısından itibaren gazete yayıncılığı &ouml;nemli bir haberleşme aracı olmuştur. Genellikle İstanbul'da yayınlanan gazeteler, yine İstanbul ve yakın &ccedil;evresindeki belli sayıdaki okuyucuya ulaştırılabiliyordu.<br /> <br /> &Uuml;lkemizde seyyar gazete satıcılığı (m&uuml;vezzilik) 1878 yılında olduk&ccedil;a ilerlemişti. M&uuml;vezzilik sisteminde, gazete satan kişi, kolunun altına aldığı ve bir iple omuzunda taşıdığı gazete veya gazeteleri, &quot;yazıyor,yazıyor, ....&quot; gibi ifadelerle sokaklarda bağırarak gazete satışını yapmıştır. Bu sistem, T&uuml;rk basınında 1980'lere kadar, başarıyla uygulanmış bir dağıtım ve satış y&ouml;ntemidir.<br /> <br /> Cumhuriyet D&ouml;neminde Gazete Dağıtıcılığı Cumhuriyet d&ouml;nemi gazete dağıtıcılığını iki b&ouml;l&uuml;mde inceleyebiliriz. Birinci b&ouml;l&uuml;m; gazete kuruluşlarının her birinin kendi olanaklarıyla ve kendi buldukları kişiler aracılığıyla gazetelerini dağıttıkları &ouml;rg&uuml;ts&uuml;z d&ouml;nemdir ki; 1959 yılına kadar s&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. İkinci b&ouml;l&uuml;m ise dağıtım şirketlerinin kurulduğu ve kitlesel dağıtımın ger&ccedil;ekleştiği 1959 ve sonrasındaki &ouml;rg&uuml;tl&uuml; d&ouml;nemdir. Gazete dağıtımının gelişmesinde &uuml;lkemizde ulaşım yollarının gelişmesinin kara ve demir yollarının yapılmasının &ccedil;ok &ouml;nemli payı vardır.<br /> <br /> Bu yıllarda gazetelerin, tren ve deniz yoluyla g&ouml;nderil satışları &ccedil;ok etkiliyor ve dağıtımların hızlı yapılamaması satışların &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k kalması sonucunu doğuruyordu.<br /> <br /> T&uuml;rkiye'de 1946'dan sonra başlayan &ccedil;ok partili d&ouml;nemle birlikte kentleşme ve okuryazar sayısının artmaya başlaması gazete tirajını ve satışlarını olumlu y&ouml;nde etkilemiştir. &quot;Gazete bayi&quot; denilen aracı kuruluşlar, yalnızca b&uuml;y&uuml;k şehirlerde toplanmaktaydı. Halbuki diğer şehirlerde de dağıtımın yapılabilmesi ve okuyucuya ulaştırılması i&ccedil;in &quot;bayi&quot; olarak tanımlanan aracılara ihtiya&ccedil; vardı.<br /> <br /> 1957 yılında ise siyasal yaşam hareketlenmesi ile birlikte gazeteler sayıca &ccedil;oğalmış ve &quot;kitle basını&quot; doğmuştur. Kitle basını ulusal dağıtımı zorunlu kılmıştır. Gazeteler dağıtım sorunlarını &ccedil;&ouml;zmek &uuml;zere bir araya gelmişler ve ortaklaşa dağıtım şirketi kurmuşlardır.<br /> <br /> T&uuml;rkiye'de ilk dağıtım şirketi olan GAMEDA (Gazete Dağıtım Ltd. Şti.) 4 Eyl&uuml;l 1959 yılında Terc&uuml;man, Milliyet, Cumhuriyet , Yeni Sabah ve D&uuml;nya gazeteleri ile Tifdruk Matbaacılık (Hayat mecmuasını &ccedil;ıkarıyordu.) ortaklığı ile kurulmuştur. &Ouml;nceleri bayi sayıları azdı. &Ouml;rneğin; İzmir'deki bayi İzmir şehir i&ccedil;inden ve t&uuml;m Ege b&ouml;lgesinden sorumlu iken, Karadeniz b&ouml;lgesinde Rize bayiliği Artvin'e kadar, Trabzon bayiliği ise Samsun'a kadar olan b&ouml;lgede dağıtımdan sorumluydu. Daha sonra diğer illerde de bayilikler bulunarak sorumlu oldukları alanlar daraltılmış ve bayilerin daha iyi hizmet vermeleri sağlanmıştır. Bu d&ouml;nemde ilk kez &ccedil;ok &ccedil;eşitli gazete T&uuml;rkiye'nin bir&ccedil;ok b&ouml;lgesinde okuyucularına aynı g&uuml;n i&ccedil;erisinde ulaşır duruma gelmiştir.<br /> <br /> &quot;Madrabaz&quot; olarak adlandırılan ve son d&ouml;nemlerinde 23 kişiyi bulan İstanbul bayileri, &ccedil;alışmalarını 1975 yılına kadar s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şlerdir. Bu tarihten itibaren dağıtım şirketleri, İstanbul şehir i&ccedil;inde kendilerine bağlı yaygın bir bayilik &ouml;rg&uuml;t&uuml; kurarak gazetelerin dağıtımını bu &ouml;rg&uuml;t kanalıyla yapmaya başlamışlardır. Bu değişimle birlikte kendiliğinden gelişmiş olan eski sistem, yerini, bayilik b&ouml;lge sınırlarının belirlendiği ve bayilerin kurumsallaştığı bug&uuml;nk&uuml; bayilik sistemine bırakmaya başlamıştır.<br /> <br /> GAMEDA Ltd. Şti. ise 1992 yılında kapandı ve 24 Eyl&uuml;l 1992 'de Milliyet, T&uuml;rkiye gazetelerinin ortaklığında YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. kuruldu.<br /> <br /> YAYSAT A.Ş., &ouml;nce m&uuml;şteri yayınların katılımı ve daha sonra H&uuml;rriyet gazetesinin Temmuz 1994'te Doğan grubu tarafından satın alınmasıyla kısa s&uuml;rede b&uuml;y&uuml;yerek yayın dağıtım pazarının b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne hakim duruma gelmiştir.<br /> <br /> 27 Mayıs 2001 tarihinde; Yaysat A.Ş., Doğan Yayın Holding, H&uuml;rriyet gazetecilik ve matbaacılık A.Ş., Milliyet gazetecilik A.Ş.,Simge yayıncılık A.Ş. ortaklığında kurulan &quot;Doğan Dağıtım ve Pazarlama A.Ş&quot; pazarlama ve mali konuları y&uuml;r&uuml;tmeye başlarken, Yaysat A.Ş. ise dağıtım fonksiyonunu y&uuml;r&uuml;tmeye devam etmektedir.<br /> <br /> Gazetenin g&uuml;nl&uuml;k yayın olmasına karşın, dergiler periyodik olarak piyasaya &ccedil;ıkartılmaktadır.<br /> <br /> Yabancı gazete, dergi, kitap ve yerli dergiler gibi periyodik yazılı basın &uuml;r&uuml;nlerinin pazar yayını daha arttırmak ve okuyucuya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2002 yılının ikinci yarısından itibaren Dergi Planlama ve Pazarlama A.Ş. (DPP) şirketi kurulmuştur. Doğan Yayın Holding A.Ş., Doğan ailesi ve Aydın Doğan, Brih (Burda RCS İnternational Holding GMBH) şirketlerinin oraklığında kurulan DPP; Saha ve pazarlama faaliyetlerini y&uuml;r&uuml;t&uuml;rken, Yaysat A.Ş. yine dağıtım fonksiyonlarını devam ettirecektir.<br /> </font></font></p>

Firmanın Tüm İş İlanları