İş Arayan Girişi
Üye Ol
 • Anahtar Kelime :
 • Pozisyon :
 • Şehir :
 • Ülke :
 • İlan Güncelliği :
 • Sektör Bilgileri :
 • İş Alanı Bilgileri :
 • Eğitim Bilgileri :
 • Tecrübe Bilgileri :
 • Organizasyondaki yeri :
 • Çalışma Şekli :
 • Görüntüleme seçenekleri :
Şu an aranılan kriterlerle eşleşen ilan bulunamamıştır!
Sonuçları Filtrele
Anahtar Kelime

Şehirİş Alanı


Sektör


İlan GüncelliğiPozisyon Adı


ÜlkeEğitim


Deneyim


Organizasyondaki Yeri


Çalışma Şekli


Görüntüleme Seçenekleri

Şirket Bilgileri
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.

İş Tanımı

Yaysat A.Ş. Dağıtım, pazarlama ve planlama işlevlerini bir arada yürütmektedir.

Dağıtım; bir ürünün bir merkezden çeşitli yerlere gönderilmesi işidir.

Yayın dağıtımı ise; basım süreci tamamlanan ve belli bir merkezde toplanıp ayrıştırılan yayınların, istedikleri yerde ve zamanda ulaştırılması, doğru yerlerde, doğru zamanlarda, doğru sayılarda ve görülür durumda satışa hazır olarak bulundurulmasıdır.

Dağıtım işlemi tek başına, bir malın bir yerden alınıp bir başka noktaya fiilî olarak götürülmesi işlemi değildir. Dağıtım; pazarlama, satış aktiviteleri ve mâli işlemlerin bir bütünüdür.

Yazılı basın ürününün satılabilirliği; yayının, ülkenin her yerinde pazarlanması ve dağıtılması ile yakından ilgilidir.

Pazarlama; "bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetiştirilmesini, piyasa ihtiyaçlarını tespit etme ve karşılamayı içeren etkinlik bütünü" olarak tanımlanmaktadır.

Yayın pazarlaması ise, baskısı tamamlanmış süreli (gazete, dergi, ürün gibi) veya süresiz (kitap, almanak vb.) yayınların, okur isteklerini de göz önünde bulundurarak;
a) Ülke geneline dağıtımın yapılması,
b) Satışı arttırıcı eylemlerin gerçekleştirilmesi,
c) Piyasa isteklerinin belirlenmesi,
d) Satılmayan ürünlerin toplanmasını içeren bir süreçtir.
Pazarlama; doğru ürünün, doğru şekilde, doğru yönde, doğru zamanda ve doğru yerde sunulmasını içeren karma bir yapıya sahiptir. Bu pazarlama karması, basılı iletişim araçlarını oluşturan gazete, dergi, kitap ve ürünler için de aynen geçerlidir.

Yaysat A.Ş. okuyucuna hizmet verirken, dağıtım işlevlerinin yanında, yayın pazarlama işlevlerini de yerine getirmektedir. Pazarlamanın büyük oranda eksiksiz gerçekleştirilmesi, planlama faktörlerinin düzgün olarak yapılması sonucunda elde edilir.

Tarihçe
YAYIN DAĞITIMININ TARİHÇESİ

İlk çağlarda Roma'da duvar gazeteleri (fırınlanmış kil tabletler) ile başlayan basın hareketleri XV. yüzyılda matbaanın Gutenberg tarafından icat edilmesi ile hızlı bir yol alma sürecine girmiştir. Çağdaş olarak yayınlanan ilk gazete, 1605'te Anvers'de Fransızca ve Flaman dillerinde, 1609'da Strasbourg'da Alman dilinde yayınlanmıştır.

İlk gazetelerin birkaç yüz adet basılmasına karşın, gelişen basım teknikleri ve dağıtım olanaklarıyla birlikte baskı sayıları milyonları bulmuştur.

XX. yüzyıl basını, iletişimin en son etkinliklerinden yararlanan ve hızla hedef kitlesine ulaşabilen bir noktaya gelmiştir.

TÜRKİYE'DE İLK GAZETELER VE DAĞITIMLARI

İlk Türkçe gazete, devlet yönetiminde 1831'de çıkarılan Takvim-i Vekaî'dir. Özel sektör tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete ise Tercüman-ı Ahval' dir. (21 Ekim 1860)

1831 yılında yayınlanan Takvim-i Vekaî, 250 adet basılmaktaydı. Sadece devlet büyüklerine, bilim adamlarına, yüksek rutbeli memurlara, taşradaki yöneticilere ve elçiliklere gönderilmekteydi. Takvim-i Vekaî'den sonra 1840'ta çıkan Ceride-i Havadis ve 1860'ta çıkan Tercüman-ı Ahval'de gazete baskı sayısı birkaç bin adetle sınırlı kalmıştır.

1862'de ise basılan gazeteler, ücretli çalışan personel tarafından belli yerlere götürülüp bırakılmakta ve okuyucular bu noktalardan gazeteleri sağlamaktaydılar.

Ülkemizde 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren gazete yayıncılığı önemli bir haberleşme aracı olmuştur. Genellikle İstanbul'da yayınlanan gazeteler, yine İstanbul ve yakın çevresindeki belli sayıdaki okuyucuya ulaştırılabiliyordu.

Ülkemizde seyyar gazete satıcılığı (müvezzilik) 1878 yılında oldukça ilerlemişti. Müvezzilik sisteminde, gazete satan kişi, kolunun altına aldığı ve bir iple omuzunda taşıdığı gazete veya gazeteleri, "yazıyor,yazıyor, ...." gibi ifadelerle sokaklarda bağırarak gazete satışını yapmıştır. Bu sistem, Türk basınında 1980'lere kadar, başarıyla uygulanmış bir dağıtım ve satış yöntemidir.

Cumhuriyet Döneminde Gazete Dağıtıcılığı Cumhuriyet dönemi gazete dağıtıcılığını iki bölümde inceleyebiliriz. Birinci bölüm; gazete kuruluşlarının her birinin kendi olanaklarıyla ve kendi buldukları kişiler aracılığıyla gazetelerini dağıttıkları örgütsüz dönemdir ki; 1959 yılına kadar sürmüştür. İkinci bölüm ise dağıtım şirketlerinin kurulduğu ve kitlesel dağıtımın gerçekleştiği 1959 ve sonrasındaki örgütlü dönemdir. Gazete dağıtımının gelişmesinde ülkemizde ulaşım yollarının gelişmesinin kara ve demir yollarının yapılmasının çok önemli payı vardır.

Bu yıllarda gazetelerin, tren ve deniz yoluyla gönderil satışları çok etkiliyor ve dağıtımların hızlı yapılamaması satışların çok düşük kalması sonucunu doğuruyordu.

Türkiye'de 1946'dan sonra başlayan çok partili dönemle birlikte kentleşme ve okuryazar sayısının artmaya başlaması gazete tirajını ve satışlarını olumlu yönde etkilemiştir. "Gazete bayi" denilen aracı kuruluşlar, yalnızca büyük şehirlerde toplanmaktaydı. Halbuki diğer şehirlerde de dağıtımın yapılabilmesi ve okuyucuya ulaştırılması için "bayi" olarak tanımlanan aracılara ihtiyaç vardı.

1957 yılında ise siyasal yaşam hareketlenmesi ile birlikte gazeteler sayıca çoğalmış ve "kitle basını" doğmuştur. Kitle basını ulusal dağıtımı zorunlu kılmıştır. Gazeteler dağıtım sorunlarını çözmek üzere bir araya gelmişler ve ortaklaşa dağıtım şirketi kurmuşlardır.

Türkiye'de ilk dağıtım şirketi olan GAMEDA (Gazete Dağıtım Ltd. Şti.) 4 Eylül 1959 yılında Tercüman, Milliyet, Cumhuriyet , Yeni Sabah ve Dünya gazeteleri ile Tifdruk Matbaacılık (Hayat mecmuasını çıkarıyordu.) ortaklığı ile kurulmuştur. Önceleri bayi sayıları azdı. Örneğin; İzmir'deki bayi İzmir şehir içinden ve tüm Ege bölgesinden sorumlu iken, Karadeniz bölgesinde Rize bayiliği Artvin'e kadar, Trabzon bayiliği ise Samsun'a kadar olan bölgede dağıtımdan sorumluydu. Daha sonra diğer illerde de bayilikler bulunarak sorumlu oldukları alanlar daraltılmış ve bayilerin daha iyi hizmet vermeleri sağlanmıştır. Bu dönemde ilk kez çok çeşitli gazete Türkiye'nin birçok bölgesinde okuyucularına aynı gün içerisinde ulaşır duruma gelmiştir.

"Madrabaz" olarak adlandırılan ve son dönemlerinde 23 kişiyi bulan İstanbul bayileri, çalışmalarını 1975 yılına kadar sürdürmüşlerdir. Bu tarihten itibaren dağıtım şirketleri, İstanbul şehir içinde kendilerine bağlı yaygın bir bayilik örgütü kurarak gazetelerin dağıtımını bu örgüt kanalıyla yapmaya başlamışlardır. Bu değişimle birlikte kendiliğinden gelişmiş olan eski sistem, yerini, bayilik bölge sınırlarının belirlendiği ve bayilerin kurumsallaştığı bugünkü bayilik sistemine bırakmaya başlamıştır.

GAMEDA Ltd. Şti. ise 1992 yılında kapandı ve 24 Eylül 1992 'de Milliyet, Türkiye gazetelerinin ortaklığında YAYSAT Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. kuruldu.

YAYSAT A.Ş., önce müşteri yayınların katılımı ve daha sonra Hürriyet gazetesinin Temmuz 1994'te Doğan grubu tarafından satın alınmasıyla kısa sürede büyüyerek yayın dağıtım pazarının büyük bölümüne hakim duruma gelmiştir.

27 Mayıs 2001 tarihinde; Yaysat A.Ş., Doğan Yayın Holding, Hürriyet gazetecilik ve matbaacılık A.Ş., Milliyet gazetecilik A.Ş.,Simge yayıncılık A.Ş. ortaklığında kurulan "Doğan Dağıtım ve Pazarlama A.Ş" pazarlama ve mali konuları yürütmeye başlarken, Yaysat A.Ş. ise dağıtım fonksiyonunu yürütmeye devam etmektedir.

Gazetenin günlük yayın olmasına karşın, dergiler periyodik olarak piyasaya çıkartılmaktadır.

Yabancı gazete, dergi, kitap ve yerli dergiler gibi periyodik yazılı basın ürünlerinin pazar yayını daha arttırmak ve okuyucuya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2002 yılının ikinci yarısından itibaren Dergi Planlama ve Pazarlama A.Ş. (DPP) şirketi kurulmuştur. Doğan Yayın Holding A.Ş., Doğan ailesi ve Aydın Doğan, Brih (Burda RCS İnternational Holding GMBH) şirketlerinin oraklığında kurulan DPP; Saha ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken, Yaysat A.Ş. yine dağıtım fonksiyonlarını devam ettirecektir.

Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. MEDYA Sektöründe Tam zamanlı En Güncel İş İlanları Yenibiris.com'da!

Türkiye'nin en kapsamlı iş ilanları ve kariyer sitesi olan Yenibiris.com bünyesinde aradığınız kriterlere uygun 0 farklı 0 iş ilanı bulunmaktadır. İş hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak için tek yapmanız gereken iş ilanlarından birine başvurmak.

Copyright © 2000 - 2014 Yenibiris.com
İş arayanlar bölümümüzü en iyi şekilde görüntüleyebilmek için; Internet Explorer 8.0 ve üzeri, Firefox 4.0 ve üzeri tarayıcılar kullanmanızı öneririz. Yenibiris.com, Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'ne ait bir sitedir. Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş., 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, işarayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 26.12.2013 tarihli, 164 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.