YBWEB01

NİĞTAŞ AŞ

1986 yılında bir şahıs firması olarak kurulduk. Yoğun emekler neticesinde 1996 yılında Niğtaş Ltd. Şti. adı altında çalışmalarımızı daha kapsamlı yürütmeye başladık. Gerek kullandığımız ham maddenin kalitesinin gerekse yüksek kapasitemizin sağladığı avantaj ile pazar payımızı arttırmak üzere 2004 yılı itibariyle mikronize kalsit (doğal kalsiyum karbonat) imalatına başladık. Zamanla artan talebi karşılayabilmek üzere 2006 Yılında Niğtaş'ın kardeş şirketi Mikrokal Ltd. Şti'yi, 2007 yılında Rusya'da diğer bir kardeş şirket olan Interkarb'ı ve Kırıkkale'de Mikrokal'in ikinci üretim tesisini faaliyete geçirdik. 2010 yılında nanometrik kalsit ve hidrofobik özellikli nanometrik kalsit üretimimiz, 2011 yılında yüzey kaplama tesisimiz ve 2012 yılında arttırdığımız granül kapasitemizle bugün itibariyle boya, plastik, kağıt, yapı kimyasalları gibi çeşitli sektörlere güçlü lojistik imkanlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.

Misyon

Yüksek katma değerli, teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltan yeni, yenilikçi ve sürdürülebilir Ar-Ge ve Ür-Ge altyapısını verimli, çevreci ve güvenli hale getirmek.

Vizyon

Bölgemizin ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için, ilgi alanında katma değeri yüksek ürünlerle teknolojik üretim merkezi olmak.

Amaç      

Temel amaç, ileri teknolojik ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, rekabet gücü ve verimliliği yüksek sürdürülebilir bir yapıya dönüşümü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm ile bölgenin ve ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve madencilik alanında dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek bir konuma eriştirebilmektir.

NİĞTAŞ olarak başarının, ancak müşteri beklentilerini karşılamakla mümkün olduğu bilinci ile yüksek seviyede eğitimli, tecrübeli ve yenilikçi yaklaşıma sahip çalışanlarımızla müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi amaçlamıştır. 

Hedef

Güçlü ve etkin bir “Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Sistemi” oluşturarak sürdürülebilir bir büyüme sağlamak ve kısa, orta ve uzun vade hedeflerini günün şartlarına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi hedeflenmiştir.

Niğtaş Tarihçe

1986 Şahıs firması statüsünde kalkerden mozaik taşı üretimi,
1996 Niğtaş Ltd. Şti.nin kurulması,
2002 Elma, kiraz ve ceviz ağırlıklı meyve yetiştiriciliğine başlanması,
2004 Mikronize kalsit üretim tesisinin devreye alınması,
2006 Niğtaş’ın kardeş şirketi Mikrokal Ltd. Şti.’ nin kurulması,
2007 Rusya'da diğer bir kardeş şirket olan İntercarb’ın kurulması,
2007 Kırıkkale de Mikrokal’ın ikinci üretim tesisinin faaliyete geçmesi,
2007 Yüzey kaplama tesisinin üretime başlaması,
2009 TÜBİTAK destekli ARGE projelerine başlanması,
2010 Komple yeni yatırım ile mikronize kalsit üretim kapasitesinin arttırılması,
2010 Dik değirmen yatırımı ile çok ince öğütülmüş (nanometrik) kalsit üretimi,
2010 Yük vagonları alınarak demir yolları taşımacılığına başlanılması,
2011 Süt besiciliği yatırımının yapılması ve yem bitkileri üretimine başlanması,
2012 Yeni elek sistemlerinin kurulması ile Granül üretim kapasitesinin artırılması,
2017 Niğtaş A.Ş.nevi değişikliği.

Daha Fazla