VM Mali Müşavirlik Hizmetleri

VM Mali Müşavirlik Hizmetleri

VM Mali Müşavirlik Hizmetleri Hakkında

VM Mali Müşavirlik SENKRON DENETİM partner şirketidir.

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamakAlış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulmasıOluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılmasıMuhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmakAylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmekVergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek  

BEYANNAME HİZMETLERİ
K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. 
MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 
GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 
KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.
B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 
SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 
BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması. 
BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması                                            

ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ
Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
Anonim Şirket KuruluşuLimited Şirket Kuruluşu
Adi Ortaklık   KuruluşuŞahıs Firması Kuruluşu
Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
Hisse Devri
Adres Nakli
Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
Şirket imza Yetkilisi Atanması
Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
Tasfiye Giriş işlemleriTasfiye Sonu işlemleri

VERGİ DANIŞMANLIĞI 
GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık
VM Mali Müşavirlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul ilinde bulunmaktadır.
VM Mali Müşavirlik Hizmetleri adres ve iletişim bilgileri:
Adres: 19 MAYIS MAH SÜMER SOK NO.5A SÜMKO SİTESİ M7 B BLOK K.8 D.36 KADIKÖYWeb Sitesi:http://www.vmmusavirlik.com
Daha Fazla

Mali Müşavirlik - Muhasebe Sektörü Çalışan Profili

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların iş alanları

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Finans / Mali İşler
  103099
 • İdari İşler / Ofis
  12024
 • Muhasebe
  10445
 • Sekretarya
  4638
 • Pazarlama
  4105
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların mezun oldukları bölümler

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • İşletme
  76984
 • Muhasebe
  23145
 • İktisat
  17652
 • Maliye
  11546
 • Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  8612
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların öğrenim seviyesi

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Lisans Mezunu
  77152
 • Meslek Yüksekokulu Mezunu
  22922
 • Lise Mezunu
  20529
 • Lisans Öğr.
  20469
 • Meslek Yüksekokulu Öğr.
  9597
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların cinsiyet dağılımları

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Kadın
  50%
 • Erkek
  48%

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektörü iş ilanlarında en çok yayınlanan pozisyonlar

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

Top 5 Pozisyon
Muhasebe Elemanı129
Muhasebe Uzmanı55
Muhasebe Sorumlusu51
Muhasebe Personeli31
Genel Muhasebe Elemanı15

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründeki diğer iş ilanları

Muhasebe Uzmanı
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR KEMAL BAKAN
İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası
Bugün
Kıdemli Vergi Denetçisi
DORA DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
İstanbul Anadolu Yakası - Ataşehir
Dün
SMMM Ofisine Muhasebe Personeli
KEYNES MUHASEBE DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İstanbul Avrupa Yakası - Başakşehir
Dün
Muhasebe Personeli
SMMM ÜMİT AKSU
İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Avrupa Yakası - Bakırköy
Son 1 Hafta
DENETİMİNİ YAPTIĞIMIZ ŞİRKETLERİN MUHASEBE DEPARTMANINDA GÖREV ALACAK PERSONEL
TOPKAPI YMM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
İstanbul Avrupa Yakası - Zeytinburnu, İstanbul Avrupa Yakası
Son 1 Ay