VM Mali Müşavirlik Hizmetleri

VM Mali Müşavirlik Hizmetleri

VM Mali Müşavirlik Hizmetleri Hakkında

VM Mali Müşavirlik PERITUS DENETİM partner şirketidir.

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamakAlış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulmasıOluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılmasıMuhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmakAylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmekVergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  A.G.İ. Tutarlarını bildirmek.SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek  

BEYANNAME HİZMETLERİ
K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. 
MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 
GELİR           : Ticari Kazanç 1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar Menkul Sermaye İradı Faiz, Temettü, alım satım kazancı   Gayrimenkul   Sermaye  Kira Geliri   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 
KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.
B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 
SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 
BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması. 
BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması                                            

ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ
Yabancı Şirket Kuruluşu Anonim ve LimitedYabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
Anonim Şirket KuruluşuLimited Şirket Kuruluşu
Adi Ortaklık   KuruluşuŞahıs Firması Kuruluşu
Şirket Dönüşüm İşlemleri Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm
Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
Hisse Devri
Adres Nakli
Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
Şirket imza Yetkilisi Atanması
Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
Tasfiye Giriş işlemleriTasfiye Sonu işlemleri

VERGİ DANIŞMANLIĞI 
GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık
VM Mali Müşavirlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul ilinde bulunmaktadır.

VM Mali Müşavirlik Hizmetleri adres ve iletişim bilgileri:

Adres: 19 MAYIS MAH SÜMER SOK NO.5A SÜMKO SİTESİ M7 B BLOK K.8 D.36 KADIKÖY

Web Sitesi:https://www.vmmusavirlik.com
Daha Fazla
Muhasebe Sorumlusu
VM Mali Müşavirlik Hizmetleri
İstanbul Anadolu Yakası - Kadıköy, İstanbul Anadolu Yakası - Kadıköy...
Son 1 Ay

Mali Müşavirlik - Muhasebe Sektörü Çalışan Profili

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların iş alanları

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Finans / Mali İşler
  106995
 • Muhasebe
  31373
 • İdari İşler / Ofis
  13256
 • Sekretarya
  4817
 • Hizmet
  4280
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların mezun oldukları bölümler

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • İşletme
  81319
 • Muhasebe
  23716
 • İktisat
  19409
 • Maliye
  13673
 • Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  9135
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların öğrenim seviyesi

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Lisans Mezunu
  85143
 • Ön Lisans Mezunu
  25197
 • Lise Mezunu
  23012
 • Lisans Öğr.
  22154
 • Ön Lisans Öğrenci
  10191
Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründe çalışanların cinsiyet dağılımları

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

 • Kadın
  51%
 • Erkek
  47%

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektörü iş ilanlarında en çok yayınlanan pozisyonlar

Aşağıdaki bilgiler, şuanda çalışanların ortak verilerine göre analiz edilmiştir.

Top 5 Pozisyon
Muhasebe Elemanı334
Muhasebe Uzmanı118
Muhasebe Sorumlusu84
Muhasebe Personeli62
Genel Muhasebe Elemanı45

Mali Müşavirlik - Muhasebe sektöründeki diğer iş ilanları

Denetçi ve Denetçi Yardımcısı
Şirket Bilgileri Gizli
Kayseri
Bugün
Muhasebe Elemanı
SMMM Cihan İnan
İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Anadolu Yakası - Maltepe
Dün
Mali Müşavir
ERKE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul Avrupa Yakası - Şişli, İstanbul Avrupa Yakası...
Dün
Muhasebe Sorumlusu
KARMA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
İstanbul Avrupa Yakası - Şişli, İstanbul Avrupa Yakası
Son 1 Hafta
Muhasebe Elemanı
EBRU ÇAKIR PAKIRCI MIMARLIK
İstanbul Avrupa Yakası
Son 1 Hafta

Benzer Firmalar

CEVHERLER MALİ MÜŞAVİRLİK Mali Müşavirlik - Muhasebe
Smmm ÖZGÜR KARADAŞ Mali Müşavirlik - Muhasebe
VM Mali Müşavirlik Hizmetleri Mali Müşavirlik - Muhasebe
SMMM YASİN SERHAT ÖZ Mali Müşavirlik - Muhasebe
KARMA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş Mali Müşavirlik - Muhasebe
MEHTİ KOÇ S.M.M.M. Mali Müşavirlik - Muhasebe
SMMM Cihan İnan Mali Müşavirlik - Muhasebe
Bobs Bookkeepers Mali Müşavirlik - Muhasebe