Bireysel Üyelik (Aday) Sözleşmesi


BİREYSEL KULLANIM KOŞULLARI


1. Yenibiris.com bireysel üyelik ücretsizdir. Bireysel üyelik oluşturan kullanıcılar işbu sözleşme içinde "Üye" olarak adlandırılır.

2. Yenibiris.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır. Üye, özgeçmiş kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu, bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle Yenibiris.com’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

3. Yenibiriş olarak siz bireysel üyelerimize 2 farklı şekilde hizmet vermekteyiz. Öncelikle, sitemiz üzerinden oluşturduğunuz özgeçmişinizi görmesini istediğiniz şirketlere gönderebilirsiniz. İkinci olarak, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, izin veren üyelerin özgeçmişleri, işveren firmaların Yenibiris.com üzerinde yaptıkları özgeçmiş bankası aday aramalarında ya da ilan önerilerinde görüntülenebilmektedir. İzin verilen özgeçmişler ayrıca bireysel üyenin isteği doğrultusunda "bireysel gizlilik prensipleri" gözetilerek aşağıda belirtilen 3 fonksiyondan biri ya da hepsi seçilerek, istenilen formatta kaydedilebilmektedir.

- İsim, soyadı, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerini gizleyebilme
- Şuanda çalışmakta olduğu kurumu gizleyebilme
- Referanslarının bilgilerini gizleyebilme

4. Bu kapsamda, Üyenin Yenibiris.com’da yer alan özgeçmişi vasıtasıyla kişisel bilgilerini paylaşması, söz konusu bilgilerin Aydınlatma Metni’nde açıklanan hukuki sebep ve amaçlar çerçevesinde Yenibiris.com tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde Yenibiriş’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Üyelik Sözleşmesi kapsamında, üyelerin özgeçmişinin “özgeçmiş bankası” aramalarında görüntülenmesine izin vermediği hallerde, işveren firmaların özgeçmiş sahibi adaya ulaşabilmeleri sadece Yenibiris.com aracılığı ile özgeçmiş sahibine e-posta gönderilmesi ile mümkün olmaktadır. İzin vermeyen üyelerin özgeçmişleri, kurumsal üyelere ilanları doğrultusunda önerilmeyecek ve kurumsal firmalarca Yenibiris.com özgeçmiş bankası aramalarında hiçbir şekilde görüntülenmeyecektir. Sadece özgeçmiş sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından özgeçmiş görüntülenebilmektedir.Üyelik Sözleşmesi kapsamında, üyelerin özgeçmişinin “özgeçmiş bankası” aramalarında görüntülenmesine izin verdiği hallerde; üyelerin özgeçmişleri, kurumsal üyelere ilanları doğrultusunda önerilecek ve kurumsal firmalarca Yenibiris.com özgeçmiş bankası aramalarında görüntülenebilecektir.Özgeçmişlerin “özgeçmiş bankası”nda görüntülenebilir olup olmaması özgeçmiş güncelleme sırasında değiştirilebilmektedir.

6. İşveren şirketler, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile 'Başvurularım' bölümünde yer alan 'Mesajlar' bölümü aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Bu mesajlar, başvurunuz iletildi bilgisi içeren 'iletim mektubu' ve 'okunmamış/okunmuş mesaj' olarak ikonlar ile belirtilmektedir. Ayrıca, Yenibiris.com, şirketlerin adaylara sistem içinden ilettiği mesajlar için e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapmaktadır.

7. İşveren şirketlerin, başvuruda bulunan adaylara, bilgi vermesi, yalnızca kendi inisiyatiflerindedir.

8. Yenibiriş; reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine ilişim (link) sağlamaktadır. Yenibiriş, erişim verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

9. Yenibiriş'te yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler (Materyaller) üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite Yenibiriş izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine erişim verilemez.

10. Yenibiriş üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

11. Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda Yenibiriş’ten herhangi bir hak talep edemezler. Yenibiriş; Üyenin üyeliği sona erdirmesi ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ ye ait verileri, Üye’ nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

Gizlilik Prensipleri


1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Yenibiriş üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

3. Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Yenibiriş sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Yenibiriş bilgilendirilmelidir.

4. Yenibiriş üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden Yenibiriş güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Yenibiriş sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde 'Müşteri İlişkileri' birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

5. Yenibiriş, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Yenibiriş kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

6. Veri Sorumlusu Yenibiriş tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan Üyeler’in kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri(“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak Yenibiriş tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılabilecektir.

7. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiştir. Üye, işlenen kişisel verilerine ilişkin ve söz konusu haklarını kullanmak için ayrıntılı bilgiye https://www.yenibiris.com/kisisel-verilerin-islenmesi adresinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilir.

8. Yenibiriş üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri Yenibiriş paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. “Dosya Özgeçmiş” kısmında Üyelerin dosya olarak yüklediği evraklarda üyelerin özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde Üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına dosya yükleyerek muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir.

10. Üye özgeçmişini yenibiris.com sitesi üzerinden oluştururken, özel nitelikli kişisel verilere ait doldurabileceği alanlarda, üyelere bilgilendirme yapan metinler bulunmaktadır. Üyen ilgili metinleri okuyarak, yalnızca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay veriyorsa, özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin alanları dolduracaktır. Özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanların doldurulup doldurulmaması yenibiriş.com’dan hizmet alıp almamayı etkilemeyecektir. Üye dilediği zaman, söz konusu özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanları güncelleyebilecek, veri paylaşımını durdurabilecektir.

11. Üye, Yenibiriş'e Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri'ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri'nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Prensipleri'ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12. Yenibiriş, gizlilik prensipleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

13. Üye, işbu katılım Gizlilik Prensipleri'nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

14. Yenibiriş Gizlilik Prensipleri'ne gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.