YBWEB03

Gizlilik Prensipleri


1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Yenibiriş üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

3. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Yenibiriş sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Yenibiriş bilgilendirilmelidir.

4. Yenibiriş üyesi olarak belirlenen güvenlik-gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden Yenibiriş güvenlik-gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Yenibiriş sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde bizeyazin@yenibiris.com e-posta adresi ya da 0850 266 85 70 numaralı telefon üzerinden "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

5. Yenibiriş, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Yenibiriş kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

6. Yenibiriş 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Üyeler’ in bilgilerini saklayacaktır. Mevzuat kapsamında Üye’ye ait veriler sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu için kullanılacaktır. Yenibiriş, gizlilik prensipleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

7. Üye, Yenibiriş’ten kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve Yenibiriş kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Üye’den talep edecektir. Yenibiriş işbu verilere ilişkin Üye’nin iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

8. Yenibiriş, mevzuat kapsamında Üye’nin kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini 5 (beş) yıl saklamak ve Türkiye İş Kurumu talep ettiğinde sunmakla mükelleftir.

9. Yenibiriş tarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

- Kişisel ve İletişim Bilgileri, Demografik Veriler: (Ad, soyadı, ve iletişim bilgileri) Üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve reklam faaliyetleri, tanıtım ve bilgilendirme için kullanılır.
- Sosyal Ağ Bilgileri: Üyelerin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
- Özgeçmiş Bilgileri: Sitenin amacına uygun hizmet etmesi için talep edilen bilgilerdir.

10. Yenibiriş gizlilik prensipleri, üyelerimiz hakkında edindiğimiz bilgilerin kullanılma amacı ve sitenin kullanılma şeklini içeren bir dokümandır.

11. Üye, Yenibiriş'e Üye olarak, işbu Gizlilik Prensipleri'ni okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Prensipleri'nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Prensipleri'ne uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12. Üye, Yenibiriş’ in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin muhafazasını sağlayacağını kabul etmektedir.

13. Üye, iş bu katılım Gizlilik Prensipleri'nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

14. Yenibiriş Gizlilik Prensipleri'ne gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.