ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ UZMAN İŞE ALIMI

 • 12.02.2024
 • 0 - 20

İş Tanımı

Çameli Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır.

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

Aranan Nitelikler

 • T.C Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
 • Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
 • En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
 • Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır:
 • Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
 • Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
 • Adayın en az 1 yıldır YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması
 • Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Özet Bilgiler

Benzer İlanlar

ALPA DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL İSTİHDAM ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.
İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, İzmir, Kocaeli - Gebze, Tekirdağ - Çerkezköy, Tekirdağ - Çorlu, Çanakkale, Yalova, Karabük, Bursa, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Manisa, Antalya, Denizli, Balıkesir, Düzce
Bugün
BAŞVUR
MaxVal Buhar Teknolojileri ve Vana San. Tic. A.Ş
Türkiye
Son 1 Ay
BAŞVUR
PEKER TEKSTİL TİCARET VE SAN. A.Ş
İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Bursa, Denizli, K.Maraş
Son 1 Ay
Türkiye
8.03.2024
BAŞVUR
PİRAMİT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ / Mystery shopping worldwide
Türkiye
2.02.2024
BAŞVUR
BENZER TÜM İLANLAR

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği