Orimeks-Suvar

 

“Orimeks-Suvar” İnşaat Şirketi Rusya’nın inşaat sektöründe 1995 senesinden beri faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyeti, sorumluluğu 1. ve 2. dereceden olan bina ve yapıların projelendirilmesini, bunların içinde: proje belgelerin hazırlanması, iç mekanların dekorasyonu, ayrıca “anahtar teslimi” inşaat ve ince işlerin yapımı, yekpare döküm betonarme inşaat yapımı, her nevi inşa ve montaj işlerin yapımıdır. Şirketin kendine özgü faaliyetiyle “anahtar teslimi” şartlarındaki projelendirilmesinden başlayarak ta inşaatın tamamlanmasına kadar bütün işleri gerçekleştirir.

“Orimeks-Suvar” Şirketin kendi proje ofisi vardır. Burada mimarlık, statik, mekanik, elektrik grupları, malzeme seçimi ve tasarımı grubu ve hakediş bölümü bulunmaktadır. Projelendirilmenin tamamı bilgisayarlarda ve özel programlarla yerine getirilmektedir. Proje ofisi modern çoğaltma teçhizatlarla donatılmıştır. Tasarım bölümünde çok çeşit klasik ve modern inşaat ve ince iş malzemeleri bulunmaktadır.

“Orimeks-Suvar” İnşaat Şirketi inşaat sektöründeki 10 seneyi aşkın bir süre içinde konut, sosyal – kültürel ve kamu hizmet yapıların 50’den fazlasını inşa etmiş ve kullanıma açmıştır.

Şirketin inşa etmiş olduğu daha belirgin yapıların bazıları:

 • Kültür – Eğlence Kompleksi “Piramit” (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Fitness Merkezi “Planeta Fitnes” Kazan şehri H.Taktaş caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Fitness Merkezi “Planeta Fitnes” Kazan şehri Ak.Parina caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Sağlığı İyileştire Merkezi “Planeta Fitnes” Naberejnıye Çelnı şehrinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Ticaret Kompleksi “XL” Kazan şehri Yamaşeva caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Merkezi köy pazarı, Kazan şehri Volodarkaya caddesinde (projelendirilmesi);
 • Tataristan Cumhuriyetindeki Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı Müfettişliği Kamu Binası (uygulama projesi ve inşaatı – yekpare döküm karkas);
 • Kamu Binası, Kazan şehri Volkova – Dostoevskaya caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Konforu yüksek apartman, Kazan şehri P.Lumumba caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Apartman, Kazan şehri Yamaşeva caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Toplu konut kompleksi, Kazan şehri Tolstoy caddesinde (inşaatı);
 • Toplu konut kompleksi, Kazan şehri Dzerjinskiy caddesinde (uygulama projesi ve inşaatı);
 • Ticaret – Ofis Merkezi “Suvar-Plaza” Kazan şehrinde.

“Orimeks-Suvar” İnşaat Şirketi şu anda 11 yapının inşaatını sürdürmektedir. Naberejnıye Çelnı ve İjevsk gibi değişik şehirlerde şubeler açarak konut, sosyal – kültürel ve kamu hizmet yapıların inşaatı yapılmaktadır.

Ufa şehrinde Cumhurbaşkanı programına istinaden muazzam Ticaret – Kültürel ve Konut kompleksi “Bakalinskiy” yapılmaktadır. Kompleks için ayrılmış alan 26 h. Kendi üretim tesisimizin olması yüksek kaliteli inşaat malzemesinin teminini, inşa edilen yapıların ritmik ilerlemesini, aynı anda da söz verdiğimiz sürede nitekim bu süreler baya sıkıştırılmış olmasına rağmen işi zamanında teslim etme imkanını vermektedir. Betonarme ürünleri fabrikasında: üretim binası 4.929 m2 alana sahiptir, 35 m3/saat (yaz) ve 60 m3/saat (kış) kapasiteli beton ve harç üretimi yapan mini fabrikalar, depolar, giriş demir yolları hattı.

Şirket üretime, nakliyeye ve randımana çok önem vermektedir. Bütün inşaat – montaj işlemler minimum süre ve hiç değişmeyen yüksek kaliteyle yapılmaktadır.

İş hayatındaki başarı basamaklarını tırmanmak için üretimi sürekli geliştirmeye ve genişletmeye ve başarılı personel kadrosuna ihtiyaç vardır. Şu anda şirkette sadece bine yakın kişi çalışmaktadır. Bunların arasında nitelikli mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, hukukçular, tercümanlar, muhasebeciler vardır, ayrıca yüzü aşkın diplomalı mühendis – teknik personel inşaat sahasında görev yapmaktadır.

 

Daha Fazla